Bestyrelse og arkivmedarbejdere

Bestyrelse og arkivmedarbejdere


Johan Rafelsen

formand og arkivleder

e-mail:

mail@skoerpinglokalarkiv.dk

træffes udenfor åbningstiden på

tlf. 9839 1671 mobil 2441 0431

Børge Johnsen

næstformand/arkivmedarbejder

e-mail: johnsen9520@gmail.com

Niels Wulff

bestyrelsesmedlem og arkivmedarbejder

Thyge Jakobsen

bestyrelsesmedlem og  arkivmedarbejder primært

bygningsregistrering og menighedsrådsarkiv

Betty Nielsen

bestyrelsesmedlem/sekretær og webmaster

Bodil Rafaelsen

Kasserer og arkivmedarbejder

e-mail br@skoerpinglokalarkiv.dk

Hans Udengaard

bestyrelsessuppleant og

arkivmedarbejder

Frank Jeppesen

bestyrelsessuppleant

Poul Søgaard

redaktør