Arkivsamlinger

Det kan man finde på arkivet


På arkivet findes en stor og righoldig samling af materialer, som kan fortælle om egnen og dens befolkning i fortid og nutid.


Der findes bl.a.:

  • Materiale fra foreningslivet, heri adskillige foreningers forhandlingsprotokoller og andre arkivalier
  • Protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder.
  • Dokumenter i form af skøder, aftægtskontrakter m.v.
  • Breve og skudsmålsbøger.
  • Kort, målebordsblade og matrikelkort.
  • Gamle og nye fotografier fra byer, gårde, personer, begivenheder, arbejdssituationer m.v.
  • Lokalaviser og udklipssamling.
  • Film og lydbånd.
  • Efter aftale med Landsarkivet opbevares menighedsrådenes arkiver på Lokalhistorisk arkiv, og kan benyttes efter arkivlovens bestemmelser.
  • Der findes mikrofilm af realregistrene, fæste- og skifteprotokoller samt de ældste tingbøger.


Personale på arkivet vil være behjælpelig med at finde det materiale man søger.