Blenstrup sogn

BLENSTRUP SOGN

I Blenstrup sogn ligger også landsbyerne Horsens, Askildrup og Dollerup.

Blenstrup kirke, som er en middelalderkirke, er også kirke for herregården Lindenborg, som ligger i sognet.

Der har tidligere været et kapel ved kirkens sydside med kister for tidligere ejere af Lindenborg eller Næs, der var gårdens oprindelige navn.

Lindenborg gods opretter i 1681 et Birketing i Blenstrup. Det lå på den nuværende Tingvej nærved kirken og fungerede frem til 1879.

I forbindelse med de alvorligste domme i Birketinget, blev der frem til midten af 1700 tallet foretaget henrettelser på Galgebakken, som ligger syd for byen Blenstrup.

Da Grundloven blev vedtaget i 1849 blev det fejret med en Grundlovsfest på Galgebakken. Året efter blev Grundlovsfesten flyttet til Terndrup Lund hvor man har holdt traditionen i hævd lige siden.