Gerding sogn

GERDING SOGN

Sognet grænser op til Lindenborg Å og i landsbyen Gerding er der en lille middelalderkirke uden tårn. Kirken er fra de katolske tider viet til Sct. Jørgen.

Ved sognegrænsen til Fræer var der tidligere en vandmølle kaldet Øksenvad mølle, senere ændret til Røde mølle, men den blev nedlagt for ca. 250 år siden.


Klik her og læs mere om kirken