Bælum sogn

BÆLUM SOGN

I områdets østlige del ud mod Lille Vildmose ligger Bælum sogn med byerne Bælum, Smidie og Lille Brøndum.

Der var skoler i alle tre byer.

Sognets middelalderkirke ligger i Bælum.

Der er 3 hovedgårde i sognet, Dragsgaard i Lille Brøndum, Bælum Nørgaard i Bælum og Voergaard lidt udenfor Bælum.

Bælum Nørgaard var tingsted for Hellum Hindsted Herreder indtil 1875, hvor Bælum Solbjerg Kommune lod opføre et nyt tinghus og bolig for herredsfogden tæt ved Bælum Nørgaard, som kommunen overtog og lod indrette til fattiggaard.

Allerede ti år efter blev herredskontor og tinghus flyttet til Terndrup, og bygningen blev indrettet til højskole med realafdeling. Bygningen med senere udvidelser rummer nu Østhimmerlands ungdomsskole.

I Bælum er den gamle mølle bevaret.

Jernbanen mellem Aalborg og Hadsund var ført gennem Bælum og Solbjerg. Banen er nu nedlagt, men på banestrækningen er anlagt en cykelsti.