Solbjerg sogn

SOLBJERG SOGN

Solbjerg er muligvis et gammelt helligsted.

Middelalderkirken i Solbjerg er bygget ved en bronzealderhøj, og mellem stenene i diget er der adskillige med skåltegn, formentlig også fra bronzealderen.

I sognet er der landsbyen Korup, hvor der også har ligget en middelalderkirke. Den er forsvundet før reformationen, muligvis i forbindelse med pest-epidemierne i 13-1400 årene.

Herregården Viffertsholm ligger i sognet. Den er senere opdelt i Ny- og Gl. Viffertsholm.

Både Bælum og Solbjerg var tidligere stationsbyer ved jernbanen mellem Aalborg og Hadsund.