St. Brøndum sogn

STORE BRØNDUM SOGN

Lidt udenfor St. Brøndum er bebyggelsen Mølholm med vandmølle af samme navn.

Mølle og mølledam eksisterer stadig, og er i privat eje. Møllen er dog ikke i drift.

Store Brøndum kirke er en middelalderkirke. Kirken var ejet af Lindenborg indtil den overgik til selveje i begyndelsen af 1900 tallet.