Terndrup sogn

TERNDRUP SOGN

I sognet er der byerne Lyngby og Terndrup.

Den største udvikling har været i Terndrup, som formentligt er opstået omkring møllen med mølledam. Møllen forsvandt i forbindelse med en vejomlægning, men mølledammen er der stadig.

I 1885 blev Hellum Hindsted Herreders Ret flyttet fra Bælum til Terndrup, hvor der blev opført ny retsbygning og herredskontor med bolig for herredsfogden. Ved seneste restreform blev tingstedet nedlagt, retsbygningen solgt til andet formål.

Sygehuset i Terndrup blev oprettet 1892,  men er nu nedlagt.

I anlægget ved møllesøen er der en mindesten for stavnsbåndets ophævelse i 1788, og ved 200 års dagen i 1988 blev der opsat i jernskulptur ved siden af mindestenen.

Terndrup kirke er opført i 1900.