Thorup sogn

THORUP SOGN

Thorup kirke er en middelalderkirke og ligger udenfor landsbyen. Kirken var ejet af Lindenborg, indtil den overgik til selveje i begyndelsen af 1900 tallet.

I Thorup sogn er landsbyerne Thorup og Hellum og bebyggelsen Asp samt herregården Tulsted.

På Tulsted mark er der tomt af en mindre romansk kirke, som formentligt er nedbrudt i 1400 tallet.

I sognet var der tidligere adskillige pottemagere, hvor Hellum lertøj er kendt og efterspurgt blandt samlere.

En del af Madum Sø ligger i Thorup sogn, hvor der efter sagnet er en sunket borg eller slot i søens østlige ende.